Avís legal

1. Dades d'identificació:

Aquest lloc web és propietat de Daniel Crespo Pi, amb domicili a Disseminat Sant Daniel, 44, i número d'identificació fiscal 41576583N. Podeu contactar-nos a través de info@miradorcanpi.es o 660346423.

2. Propietat intel·lectual:

Tots els drets de propietat intel·lectual del contingut d'aquest lloc web, el seu disseny gràfic i el seu codi font són propietat exclusiva de Mirador de Can Pi, a menys que s'indiqui el contrari. Queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, salva amb l'autorització expressa de Daniel Crespo Pi.

3. Política de privacitat:

Tota la informació sobre el tractament de dades personals es troba detallada a la nostra Política de privacitat, que forma part integrant d'aquest Avis Legal.

4. Responsabilitat:

Mirador de Can Pi no es fa responsable de la informació i els continguts emmagatzemats en fòrums, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti publicar continguts de forma independent a tercers a la pàgina web del prestador.

5. Legislació aplicable:

El present Avis Legal es regeix en tots i cada un dels seus extrems per la legislació espanyola.

6. Jurisdicció:

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb aquest lloc web o de les activitats en ell desenvolupades, serà de l'aplicació de la legislació espanyola, a la que algunes vegades es veu expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats. amb el seu ús els Jtjats i Tribunals de Girona.